Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 17 z 17

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátny okresný archív vo Svidníku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Demokratická únia žien Slovenska. Okresný výbor (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
OV DÚŽS vo Svidníku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hnutie za demokratické Slovensko. Okresné predstavenstvo (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
OP HZDS vo Svidníku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica vo Svidníku
OĽK Svidník
Ľudová knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný futbalový zväz (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
OFZ Svidník
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Svidník
OK Svidník
Okresná knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Svidník, Slovensko). Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Svidník. Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
OK Svidník. Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
Okresná knižnica vo Svidníku. Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
OKD OBIS
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Svidník, Slovensko). Pobočka sídlisko Utra
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Svidník. Pobočka sídlisko Utra
OK Svidník. Pobočka sídlisko Utra
Okresná knižnica vo Svidníku. Pobočka sídlisko Utra
OKD UTRA
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná veterinárna správa (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVS Svidník
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rusínska obroda. Okresný výbor (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresný výbor Rusínskej obrody (Svidník, Slovensko)
OV Rusínskej obrody
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenský Červený kríž (Svidník, Slovensko). Okresný výbor
použitý na/viď od:
SČK Svidník. Okresný výbor
Okresný výbor SČK vo Svidníku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Svidník
použitý na/viď od:
Okresný súd vo Svidníku
Okresný súd (Svidník, Slovensko)
OS (Svidník, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Svidník (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Svidník (okres : Slovensko)
okres Svidník
Svidník (okres)
Svidník - oblasť (Slovensko)
Svidník - okolie (Slovensko)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Prešovský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Belejovce (Slovensko) (Užší pojem)
Beňadikovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bodružal (Slovensko) (Užší pojem)
Cernina (Slovensko) (Užší pojem)
Cigla (Slovensko) (Užší pojem)
Dlhoňa (Slovensko) (Užší pojem)
Dobroslava (Slovensko) (Užší pojem)
Dukovce (Slovensko) (Užší pojem)
Fijaš (Slovensko) (Užší pojem)
Giraltovce (Slovensko) (Užší pojem)
Havranec (Slovensko) (Užší pojem)
Hrabovčík (Slovensko) (Užší pojem)
Hunkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Jurkova Voľa (Slovensko) (Užší pojem)
Kalnište (Slovensko) (Užší pojem)
Kapišová (Slovensko) (Užší pojem)
Kečkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kobylnice (Slovensko) (Užší pojem)
Korejovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kračúnovce (Slovensko) (Užší pojem)
Krajná Bystrá (Slovensko) (Užší pojem)
Krajná Poľana (Slovensko) (Užší pojem)
Krajné Čierno (Slovensko) (Užší pojem)
Kružlová (Slovensko) (Užší pojem)
Kuková (Slovensko) (Užší pojem)
Kurimka (Slovensko) (Užší pojem)
Ladomirová (Slovensko) (Užší pojem)
Matovce (Slovensko) (Užší pojem)
Medvedie (Slovensko) (Užší pojem)
Mestisko (Slovensko) (Užší pojem)
Mičakovce (Slovensko) (Užší pojem)
Miroľa (Slovensko) (Užší pojem)
Mlynárovce (Slovensko) (Užší pojem)
Nižná Pisaná (Slovensko) (Užší pojem)
Nižný Orlík (Slovensko) (Užší pojem)
Okrúhle (Slovensko) (Užší pojem)
Príkra (Slovensko) (Užší pojem)
Pstriná (Slovensko) (Užší pojem)
Radoma (Slovensko) (Užší pojem)
Rakovčík (Slovensko) (Užší pojem)
Roztoky (Slovensko) (Užší pojem)
Soboš (Slovensko) (Užší pojem)
Stročín (Slovensko) (Užší pojem)
Svidnička (Slovensko) (Užší pojem)
Šarbov (Slovensko) (Užší pojem)
Šemetkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Štefurov (Slovensko) (Užší pojem)
Vagrinec (Slovensko) (Užší pojem)
Valkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Vápeník (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšná Pisaná (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšný Orlík (Slovensko) (Užší pojem)
Železník (Slovensko) (Užší pojem)
Želmanovce (Slovensko) (Užší pojem)
Svidník (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Svidník (Slovensko : okres). Bezpečnostná rada okresu
použitý na/viď od:
Bezpečnostná rada okresu Svidník
BRO Svidník
Svidník (Slovensko : okres). Okresný úrad. Bezpečnostná rada okresu
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Svidník (Slovensko : okres). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad vo Svidníku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Svidník (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad vo Svidníku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Svidník (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor vo Svidníku
ONV Svidník
Okresný národný výbor (Svidník, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha