Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 37

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Špeciálna základná škola (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Základná špeciálna škola (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
ADOS-ANNA Giraltovce
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Anna (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
ADOS-ANNA Giraltovce
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Anna (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Barokovo-klasicistický kaštieľ (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Giraltovce (Slovensko : kaštieľ)
Kaštieľ Giraltovce
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Centrum voľného času (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
CVČ Giraltovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dom kultúry (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
DK Giraltovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Domov sociálnych služieb (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
DSS Giraltovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Domov sociálnych služieb (Giraltovce, Slovensko). Úsek výchovy a ergoterapie
použitý na/viď od:
Úsek výchovy a ergoterapie DSS v Giraltovciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Francovce (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Francovce
Francovce (Slovensko)
Frankguagasa
pozri tiež:
Giraltovce (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Giraltovce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Giraltovce
Geralth
Giraltowcze
Girált
Girált (Slovensko)
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Mesto
použitý na/viď od:
Mesto Giraltovce (Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Mestský úrad. Oddelenie kultúry
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Giraltovce, Slovensko). Oddelenie kultúry
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Mestský úrad. Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Giraltovce, Slovensko). Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Mestská rada
použitý na/viď od:
Mestská rada (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Giraltovciach
ONV Giraltovce
Okresný národný výbor (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Giraltovce (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium (Giraltovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Klasicistický kaštieľ (Giraltovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Giraltovce (Slovensko : kaštieľ)
Kaštieľ Giraltovce
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha