Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Radoma (Slovensko)
použitý na/viď od:
Radoma
Rodamyn
Rodamyn (Slovensko)
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Radoma (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Radoma, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Radoma (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Radoma, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Radoma (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Radoma, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenský Červený kríž (Radoma, Slovensko)
použitý na/viď od:
SČK Radoma
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha