Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Materská škola (Nižný Mirošov, Slovensko)
použitý na/viď od:
MŠ Nižný Mirošov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Nižný Mirošov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Nižný Mirošov
Nizny Mirossow
Miroscha
Alsómirosó
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nižný Mirošov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Nižný Mirošov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nižný Mirošov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Nižný Mirošov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nižný Mirošov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Nižný Mirošov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Nižný Mirošov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha