Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela (Príkra, Slovensko)
použitý na/viď od:
Cerkva sv. Michala archanjela Príkra
Gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala Príkra
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Príkra (Slovensko)
použitý na/viď od:
Príkra
Príkré
Príkré (Slovensko)
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príkra (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Príkra, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príkra (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Príkra, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príkra (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Príkra, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha