Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica vo Svidníku
OĽK Svidník
Ľudová knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Svidník
OK Svidník
Okresná knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Svidník, Slovensko). Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Svidník. Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
OK Svidník. Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
Okresná knižnica vo Svidníku. Oddelenie bibliograficko-informačných služieb
OKD OBIS
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Svidník, Slovensko). Pobočka sídlisko Utra
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Svidník. Pobočka sídlisko Utra
OK Svidník. Pobočka sídlisko Utra
Okresná knižnica vo Svidníku. Pobočka sídlisko Utra
OKD UTRA
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha