Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Okresná knižnica (Svidník, Slovensko). Oddelenie bibliograficko-informačných služieb

Typ korporácie: knižniceSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • knihy
  • publikácie
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Zdroj:
  • www(Podduklianska knižnica vo Svidníku), cit. 9.6.2023; autorizovaná forma
  • Heuristika regionálnych dokumentov v Okresnej knižnici vo Svidníku. In: Bibliografický zborník 1996-1997, 2000
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha