Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko)
použitý na/viď od:
Podduklianska knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko). Klub umeleckého slova
použitý na/viď od:
Podduklianska knižnica vo Svidníku. Klub umeleckého slova
Klub umeleckého slova. Podduklianska knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko). Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry
použitý na/viď od:
Podduklianska knižnica vo Svidníku. Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry
Oddelenie bibliografie a regionálnej literatúry. Podduklianska knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko). Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov
použitý na/viď od:
Podduklianska knižnica vo Svidníku. Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov
Oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany knižničných fondov. Podduklianska knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko). Oddelenie pre deti a mládež
použitý na/viď od:
Podduklianska knižnica vo Svidníku. Oddelenie pre deti a mládež
Oddelenie pre deti a mládež. Podduklianska knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko). Oddelenie služieb čitateľom. Úsek hudobný a umenovednej literatúry
použitý na/viď od:
Podduklianska knižnica vo Svidníku. Oddelenie služieb čitateľom. Úsek hudobný a umenovednej literatúry
Oddelenie služieb čitateľom. Úsek hudobný a umenovednej literatúry. Podduklianska knižnica vo Svidníku
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko). Pobočka pre nevidiacich a slabozrakých
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha