Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Podduklianska knižnica (Svidník, Slovensko)

Typ korporácie: knižniceSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • knihy
  • publikácie
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: Okresná ľudová knižnica vo Svidníku bola zriadená 1.4.1953. V rámci transformácie kultúry Okresná knižnica vo Svidníku od 1. júla 1996 stráca právnu subjektivitu a stáva sa špecializovaným odborným útvarom Podduklianskeho kultúrneho centra vo Svidníku pod názvom ako Podduklianska knižnica vo Svidníku. Zrušením Podduklianskeho kultúrneho centra 1. apríla 1999 KÚ v Prešove zriaďuje Poddukliansku knižnicu vo Svidníku, ktorá získava právnu subjektivitu ako verejná regionálna knižnica univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižniceZdroj:
  • Svidnícky okres v tlači 2000, 2001 autorizovaná forma
  • www(Podduklianska knižnica), cit. 20.10.2014 autorizovaná forma; odkazová forma; história názvu knižnice
  • www(Podduklianska knižnica vo Svidníku), cit. 8.6.2023; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha