Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Šarišský Štiavnik (Slovensko)
použitý na/viď od:
Šarišský Štiavnik
Sczawnik
Scavnyik
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šarišský Štiavnik (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Šarišský Štiavnik, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šarišský Štiavnik (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Šarišský Štiavnik, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šarišský Štiavnik (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Šarišský Štiavnik, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Detská ozdravovňa (Šarišský Štiavnik, Slovensko)
použitý na/viď od:
Šarišský Štiavnik (Slovensko). Detská ozdravovňa
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela (Šarišský Štiavnik, Slovensko)
použitý na/viď od:
Cerkva sv. Michala archanjela Šarišský Štiavnik
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha