Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Černina (Slovensko)
použitý na/viď od:
Černina
Czernyna
Csernina
Alsócsernye
pozri tiež:
Humenné (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Černina (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Černina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Černina (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Černina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Černina (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Černina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Cernina (Slovensko)
použitý na/viď od:
Czernyina
Cernina
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Cernina (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Cernina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Cernina (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Cernina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Cernina (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Cernina, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Cernina, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Cernina
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha