Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 12 z 12

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Humenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátny okresný archív v Humennom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Demokratická únia žien Slovenska. Okresný výbor (Humenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
OV DÚŽS v Humennom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Humenné (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Humenné (okres)
Humenné (okres : Slovensko)
okres Humenné
Humenné (Slovensko : oblasť)
Humenné (Slovensko : okolie)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Prešovský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Adidovce (Slovensko) (Užší pojem)
Brekov (Slovensko) (Užší pojem)
Černina (Slovensko) (Užší pojem)
Dedačov (Slovensko) (Užší pojem)
Gruzovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hrubov (Slovensko) (Užší pojem)
Hudcovce (Slovensko) (Užší pojem)
Chlmec (Slovensko) (Užší pojem)
Jabloň (Slovensko) (Užší pojem)
Jankovce (Slovensko) (Užší pojem)
Karná (Slovensko) (Užší pojem)
Košarovce (Slovensko) (Užší pojem)
Koškovce (Slovensko) (Užší pojem)
Ľubiša (Slovensko) (Užší pojem)
Maškovce (Slovensko) (Užší pojem)
Myslina (Slovensko) (Užší pojem)
Nižná Sitnica (Slovensko) (Užší pojem)
Ohradzany (Slovensko) (Užší pojem)
Pakostov (Slovensko) (Užší pojem)
Papín (Slovensko) (Užší pojem)
Prituľany (Slovensko) (Užší pojem)
Ptičie (Slovensko) (Užší pojem)
Ruská Kajňa (Slovensko) (Užší pojem)
Ruská Poruba (Slovensko) (Užší pojem)
Sopkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Topoľovka (Slovensko) (Užší pojem)
Turcovce (Slovensko) (Užší pojem)
Udavské (Slovensko) (Užší pojem)
Valaškovce (Slovensko) (Užší pojem)
Veľopolie (Slovensko) (Užší pojem)
Víťazovce (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšná Sitnica (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšný Hrušov (Slovensko) (Užší pojem)
Zbudské Dlhé (Slovensko) (Užší pojem)
Zubné (Slovensko) (Užší pojem)
Humenné (Slovensko) (Užší pojem)
Lackovce (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Humenné (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Humennom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Humenné (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Humennom
ONV Humenné
Okresný národný výbor (Humenné, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Humenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Humennom
OĽK Humenné
Ľudová knižnica v Humennom
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný archív (Humenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
Humenné (Slovensko). Okresný archív
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný futbalový zväz (Humenné, Slovensko). Rada
použitý na/viď od:
Rada OFZ Humenné
OFZ Humenné. Rada
Rada Okresného futbalového zväzu v Humennom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Humenné, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná veterinárna správa (Humenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVS Humenné
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Humenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVM Humenné
pozri tiež:
Vihorlatské múzeum v Humennom (Neskoršia hlavička)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Humenné
použitý na/viď od:
Okresný súd v Humennom
Okresný súd (Humenné, Slovensko)
OS v Humennom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha