Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Brekov (Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Hrad Brekov
Brekovský hrad (Brekov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Brekov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Brekov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Brekov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Brekov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Brekov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Brekov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Brekovská jaskyňa (Slovensko)
použitý na/viď od:
jaskyňa Brekovská
Brekovská jaskyňa
pozri tiež:
Brekovský kras (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Brekovský kras (Slovensko)
použitý na/viď od:
Brekovský kras
kras Brekovský
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Dúpna (Brekovský kras, Slovensko : jaskyňa)
použitý na/viď od:
Dúpna jaskyňa (Slovensko)
Dúpna jaskyňa
jaskyňa Dúpna (Slovensko)
jaskyňa Dúpna
Dúpna
Dúpna (Humenský Sokol, Slovensko : jaskyňa)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Demokratická únia žien Slovenska (Brekov, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZO DÚŽS v Brekove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dom nádeje (Brekov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha