Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Jednotné roľnícke družstvo (Vyšný Hrušov, Slovensko)
použitý na/viď od:
JRD Vyšný Hrušov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Vyšný Hrušov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vyšný Hrušov
Kerthuilyes
Wisny Hrussow
Felsőkörtvélyes
Hrušov
pozri tiež:
Humenné (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vyšný Hrušov (Slovensko). Miestny národný výbor
použitý na/viď od:
Miestny národný výbor Vyšný Hrušov
MNV Vyšný Hrušov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vyšný Hrušov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Vyšný Hrušov, Slovensko)
Obecný úrad Vyšný Hrušov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vyšný Hrušov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Vyšný Hrušov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vyšný Hrušov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Vyšný Hrušov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha