Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 1 z 1

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Humenné, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Humennom
OĽK Humenné
Ľudová knižnica v Humennom
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha