Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Jednotné roľnícke družstvo (Udavské, Slovensko). Správa
použitý na/viď od:
Správa JRD Udavské
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Udavské (Slovensko)
použitý na/viď od:
Udavské
Udawszke
Udva
pozri tiež:
Humenné (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Udavské (Slovensko). Miestny národný výbor. Rada
použitý na/viď od:
Rada Miestneho národného výboru v Udavskom
Rada MNV Udavské
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Udavské (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Udavské
Obecný úrad (Udavské, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Udavské (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Udavské, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Udavské (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Udavské, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha