Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 26

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny majetok (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠM v Kráľovskom Chlmci
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Apró Bodrogközi (tanečná folklórna skupina : Kráľovský Chlmec, Slovensko)
použitý na/viď od:
Bodrogközi Néptáncegyüttes
Néptáncegyüttes Apró Bodrogközi
Tanečná folklórna skupina Apró Bodrogközi (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
Apró Bodrogközi Néptáncegyüttes
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Centrum voľného času (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
použitý na/viď od:
CVČ Kráľovský Chlmec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Chlmec (Slovensko)
použitý na/viď od:
Chlmec
Helmecz
Homec
Chlumec
Helmeczke
pozri tiež:
Humenné (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chlmec (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Chlmec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chlmec (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Chlmec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Chlmec (Slovensko : rieka)
použitý na/viď od:
Chlmec
rieka Chlmec
riečka Chlmec
Chlmec (rieka)
Chlmec (Trnávka, Slovensko : rieka)
Chlmec (Slovensko : rieka : prítok Trnávky)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Chlmec (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Chlmec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Csemadok (Kráľovský Chlmec, Slovensko). Oblastný výbor
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dom kultúry (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
použitý na/viď od:
DK Kráľovský Chlmec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľovský Chlmec (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľovský Chlmec
Királyhelmec
Kráľovský Chlumec
Kráľovský Chlumec (Slovensko)
Helmec
Helmuch
Helmeche
Helmech
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľovský Chlmec (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad Kráľovský Chlmec
MÚ Kráľovský Chlmec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľovský Chlmec (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľovský Chlmec (Slovensko). Mestský národný výbor
použitý na/viď od:
Mestský národný výbor Kráľovský Chlmec
MNV Kráľovský Chlmec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľovský Chlmec (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo Kráľovský Chlmec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľovský Chlmec (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľovský Chlmec (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Kráľovský Chlmec
ONV Kráľovský Chlmec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľovský Chlmec (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Materská škola (Kráľovský Chlmec, Slovensko)
použitý na/viď od:
MŠ Kráľovský Chlmec
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha