Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícky chrám Narodenia Panny Márie (Jurkova Voľa, Slovensko)
použitý na/viď od:
Chrám Narodenia Panny Márie v Jurkovej Voli
Kostol Narodenia Panny Márie (Jurkova Voľa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Jurkova Voľa (Slovensko)
použitý na/viď od:
Jurkova Voľa
Jurkowolia
Jurková Vôľa
Jurkowauolya
Jurková Vôľa (Slovensko)
Jurko Volya
Jurko-Wolya
Jurkowa Wola
Jurkovolya
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jurkova Voľa (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Jurkova Voľa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jurkova Voľa (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Jurkova Voľa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jurkova Voľa (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Jurkova Voľa, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha