Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Svidník (Slovensko). Okresný národný výbor

Typ korporácie: úrady a inštitúcieSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • štátna správa
  • miestna správa
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • Znovuzriadenie okresu Svidník a konštituovanie jeho orgánov v roku 1968. In: Podduklianske novinky. Roč. 7, č. 18 (2008), s. 5

Prevádzkované v systéme Koha