Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 8 z 8

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Dom smútku (Ladomirová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela (Ladomirová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Cerkva sv. Michala archanjela Ladomirová
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Ladomirová (Slovensko)
použitý na/viď od:
Ladomirová
Ladomirowa
Ladomirovce
Ladomirovce (Slovensko)
Lademér
Ladomérvágása
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ladomirová (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Ladomirová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ladomirová (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Ladomirová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Ladomirová (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Ladomirová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pravoslávny monastier Jova Počajevského (Ladomirová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pravoslávny kláštor sv. Jova Počajevského v Ladomirovej
Kláštor sv. Jova Počajevského v Ladomirovej
Pravoslávny monastier prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej
Monastýr Jova Počajevského v Ladomirovej
Monastier prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej
Pravoslávny monastier Jóva Počajevského (Ladomirová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenský Červený kríž (Ladomirová, Slovensko)
použitý na/viď od:
SČK Ladomirová
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha