Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (Kurimka, Slovensko)
použitý na/viď od:
Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky Kurimka
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kurimka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kurimka
Kwrymka
Kurinka
Kurinka (Slovensko)
Kiskurima
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kurimka (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Kurimka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kurimka (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Kurimka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kurimka (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kurimka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha