Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Rakovčík (Slovensko)
použitý na/viď od:
Rakovčík
Rakovec
Rakovec (Slovensko)
Rakóc
Rakowcz
Rakocz
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakovčík (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Rakovčík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakovčík (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Rakovčík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rakovčík (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Rakovčík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha