Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Fijaš (Slovensko)
použitý na/viď od:
Fijaš
Fyas
Fyas (Slovensko)
Fiass
Fiass (Slovensko)
Fyassice
Fias
Fias (Slovensko)
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fijaš (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Fijaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fijaš (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Fijaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Fijaš (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Fijaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha