Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny majetok (Nižný Orlík, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠM v Nižnom Orlíku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Nižný Orlík (Slovensko)
použitý na/viď od:
Nižný Orlík
Alsóorlich
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nižný Orlík (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Nižný Orlík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nižný Orlík (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Nižný Orlík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nižný Orlík (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Nižný Orlík, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha