Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Dom smútku (Stročín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícky chrám Panny Márie (Stročín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Stročín (Slovensko)
použitý na/viď od:
Stročín
Strachyna
Struchina
Struchina (Slovensko)
Sztrocsin
Szorocsin
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stročín (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Stročín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stročín (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Stročín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stročín (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Stročín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha