Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Kalvária (Kračúnovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Kračúnovce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kračúnovce
Kračinowce
Karácsonmeső
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kračúnovce (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Kaštieľ v Kračúnovciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kračúnovce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Kračúnovce
Obecný úrad (Kračúnovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kračúnovce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kračúnovce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kračúnovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Materská škola (Kračúnovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
MŠ Kračúnovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecný futbalový klub Tatran (Kračúnovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
OFK Tatran Kračúnovce
OcFK Tatran Kračúnovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Kračúnovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha