Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Kružlová (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kružlová
Cruszlowa
Kruslyowa
Krusslowá
Kruzslyova
pozri tiež:
Svidník (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kružlová (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad v Kružlovej
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kružlová (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Kružlová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kružlová (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kružlová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Materská škola (Kružlová, Slovensko)
použitý na/viď od:
MŠ Kružlová
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Kružlová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Kružlovej
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Kružlová, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Kružlová
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha