Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 12 z 12

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Galanta (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Galanta (okres)
okres Galanta
Galanta (okres : Slovensko)
Galanta (Slovensko : okolie)
Galanta (Slovensko : oblasť)
Galanta-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Trnavský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Abrahám (Slovensko) (Užší pojem)
Dolná Streda (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Chotár (Slovensko) (Užší pojem)
Gáň (Slovensko) (Užší pojem)
Hoste (Slovensko) (Užší pojem)
Jelka (Slovensko) (Užší pojem)
Kajal (Slovensko) (Užší pojem)
Matúškovo (Slovensko) (Užší pojem)
Mostová (Slovensko) (Užší pojem)
Galanta (Slovensko) (Užší pojem)
Čierna Voda (Slovensko) (Užší pojem)
Čierny Brod (Slovensko) (Užší pojem)
Dolné Saliby (Slovensko) (Užší pojem)
Kráľov Brod (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Mača (Slovensko) (Užší pojem)
Sládkovičovo (Slovensko) (Užší pojem)
Pata (Slovensko) (Užší pojem)
Pusté Sady (Slovensko) (Užší pojem)
Pusté Úľany (Slovensko) (Užší pojem)
Sereď (Slovensko) (Užší pojem)
Sládkovičovo (Slovensko) (Užší pojem)
Šalgočka (Slovensko) (Užší pojem)
Šintava (Slovensko) (Užší pojem)
Šoporňa (Slovensko) (Užší pojem)
Váhovce (Slovensko) (Užší pojem)
Tomášikovo (Slovensko) (Užší pojem)
Trstice (Slovensko) (Užší pojem)
Topoľnica (Slovensko) (Užší pojem)
Zemianske Sady (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Mača (Slovensko) (Užší pojem)
Veľké Úľany (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Grob (Slovensko) (Užší pojem)
Horné Saliby (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Galanta (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Galante
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Galanta (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Galanta
ONV Galanta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Golfový turnaj starého okresu Galanta (1. : 2011 : Galanta, Slovensko)
pozri tiež:
Galanta Open (golfový turnaj) (Neskoršia hlavička)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Galanta, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Galante
OĽK Galanta
Ľudová knižnica v Galante
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Galanta, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Galante
OK v Galante
Okresná knižnica Galanta
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Galanta, Slovensko). Oddelenie politickej literatúry
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Galante. Oddelenie politickej literatúry
OK Galanta. Oddelenie politickej literatúry
Okresná knižnica Galanta. Oddelenie politickej literatúry
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Galanta, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVM Galanta
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Okresný výbor (Galanta, Slovensko)
použitý na/viď od:
SZPB OV Galanta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Hasičský a záchranný zbor Galanta. Okresné riaditeľstvo
použitý na/viď od:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante
Hasičský a záchranný zbor Galanta. Okresné riaditeľstvo
Slovensko. Ministerstvo vnútra. Hasičský a záchranný zbor Galanta. Okresné riaditeľstvo
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante
OR HaZZ Galanta
HaZZ OR v Galante
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Galanta
použitý na/viď od:
Okresný súd (Galanta, Slovensko)
Okresný súd v Galante
OS v Galante
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresné riaditeľstvo Galanta
použitý na/viď od:
Okresné riaditeľstvo PZ SR Galanta
Policajný zbor SR. Okresné riaditeľstvo v Galante
Policajný zbor Slovenskej republiky. Okresné riaditeľstvo v Galante
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Galante
Polícia SR. Okresné riaditeľstvo Galanta
OR PZ SR v Galante
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha