Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolná Streda (Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolná Streda
Zerdahel
Dolná Streda nad Váhom
Dolná Streda nad Váhom (Slovensko)
Alsószerdahcly
Vágszerdahely
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Katolícka cirkev. Farnosť (Dolná Streda, Slovensko)
použitý na/viď od:
Farnosť (Dolná Streda, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Jakuba Staršieho (Dolná Streda, Slovensko)
použitý na/viď od:
Farský kostol sv. Jakuba Staršieho v Dolnej Strede
Kostol sv. Jakuba v Dolnej Strede
Kostol sv. Jakuba Staršieho v Dolnej Strede
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha