Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Vecné heslo:
bitka pri Kráľovom Brode (1849 : Kráľov Brod, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľov Brod, bitka, 1849
bitka pri Kráľovom Brode, 1849
Kráľov Brod (Slovensko), bitka, 1849
pozri tiež:
Uhorsko dejiny (Širší pojem)
Slovensko dejiny (Širší pojem)
Detaily Vecné heslo 0 záznamov
Geografický názov:
Kráľov Brod (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kráľov Brod
Kráľová
Királyrév
Király Rév
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľov Brod (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Kráľov Brod
Obecný úrad (Kráľov Brod, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľov Brod (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Kráľov Brod
Obecné zastupiteľstvo (Kráľov Brod, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kráľov Brod (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Kráľov Brod
Starosta (Kráľov Brod, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Kráľov Brod, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Kráľovom Brode
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Slovenské Pole (Kráľov Brod, Slovensko)
použitý na/viď od:
Slovenské Pole
Slovenské Pole (Slovensko)
Slovenské Pole (Kráľov Brod, Slovensko : miestna časť)
miestna časť Slovenské Pole
pozri tiež:
Kráľov Brod (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha