Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Horné Saliby (Slovensko)
použitý na/viď od:
Horné Saliby
Felsőszeli
Horne Saliby
Horne Saliby (Slovensko)
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horné Saliby (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Horné Saliby, Slovensko)
Obecný úrad Horné Saliby
OÚ Horné Saliby
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horné Saliby (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Horné Saliby, Slovensko)
Obecné zastupiteľstvo Horné Saliby
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horné Saliby (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Horné Saliby, Slovensko)
Starosta Horné Saliby
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hrušov (Horné Saliby, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hrušov (Slovensko)
Hrušov
pozri tiež:
Horné Saliby (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Horné Saliby, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Horných Salibách
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha