Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Trnavský kraj (Slovensko)
použitý na/viď od:
Trnavský kraj (Slovensko, 1949 - 1960)
kraj Trnavský
pozri tiež:
kraje (Širší pojem)
Slovensko západné (Širší pojem)
Senica (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Trnava (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Galanta (Slovensko : okres) (Užší pojem)
Hlohovec (Slovensko) (Užší pojem)
Skalica (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnavský kraj (Slovensko). Krajský úrad
použitý na/viď od:
Krajský úrad v Trnave
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Trnavský samosprávny kraj (Slovensko). Úrad
použitý na/viď od:
Samosprávny kraj Trnava
VÚC Trnava
Vyšší územný celok Trnava
TSSK
VÚC
Trnava. Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Úrad TSSK
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha