Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Mostová (Slovensko)
použitý na/viď od:
Mostová
Hidaskürth
Hidaskerť
Mostová Kerť
Nagkyrth
Kyurth
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Mostová (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Mostová
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Mostová, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Mostovej
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha