Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa (Pusté Úľany, Slovensko)
použitý na/viď od:
Church of Saint Ladislaus, King of Hungary (Pusté Úľany, Slovensko)
Szent László király temploma (Pusté Úľany, Slovensko)
Rímskokatolícky kostol sv. Ladislava, uhorského kráľa v Pustých Úľanoch
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Pusté Úľany (Slovensko)
použitý na/viď od:
Pusté Úľany
Pusztafödémes
Pustý Fedýmeš
Nemetfeldemes
Ofedemes
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pusté Úľany (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Pusté Úľany
Obecný úrad (Pusté Úľany, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pusté Úľany (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Pusté Úľany
Obecné zastupiteľstvo (Pusté Úľany, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pusté Úľany (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Pusté Úľany
Starosta (Pusté Úľany, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha