Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolné Saliby (Slovensko)
použitý na/viď od:
Alsószeli
Dolné Saliby
Scely
Zele
Zele (Slovensko)
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolné Saliby (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Dolné Saliby, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolné Saliby (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Dolné Saliby, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolné Saliby (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Dolné Saliby, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Parný mlyn (Dolné Saliby, Slovensko)
použitý na/viď od:
Parný mlyn Dolné Saliby
Parný mlyn v Dolných Salibách
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha