Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Šintava (Sereď, Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Hrad Šintava
Šintavský hrad (Šintava, Slovensko)
Šintava (Slovensko : hrad)
Šintavský vodný hrad (Šintava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Šintava (Slovensko)
použitý na/viď od:
Šintava
Sintawa
Sempte
Schindau
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šintava (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Šintava
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šintava (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Šintava
Obecné zastupiteľstvo (Šintava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Šintava (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Šintava
Starosta (Šintava, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Šintava, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Šintave
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha