Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Veľká Mača, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica vo Veľkej Mači
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Veľká Mača (Slovensko)
použitý na/viď od:
Veľká Mača
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká Mača (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Veľká Mača, Slovensko)
Obecné zastupiteľstvo Veľká Mača
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľká Mača (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Veľká Mača, Slovensko)
Starosta Veľká Mača
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha