Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Dom ľudového bývania (Matúškovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dom ľudového bývania Matúškovo
Dom ľudového bývania v Matúškove
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Matúškovo (Slovensko)
použitý na/viď od:
Matúškovo
Matúškovo (Galanta, Slovensko)
Matúškovo (Galanta)
Taksony
Taksonyfalva
Takšoň
Takšoň (Slovensko)
Taxond
Tochsun
Palovec
pozri tiež:
Galanta (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Matúškovo (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Matúškovo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Matúškovo (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Matúškovo, Slovensko)
Obecné zastupiteľstvo Matúškovo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Matúškovo (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Matúškovo, Slovensko)
Starosta Matúškovo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha