Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 9 z 9

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠOA vo Veľkom Krtíši
Štátny okresný archív Veľký Krtíš
ŠOA Veľký Krtíš
Štátny okresný archív vo Veľkom Krtíši
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica vo Veľkom Krtíši
OĽK Veľký Krtíš
Ľudová knižnica vo Veľkom Krtíši
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica A. H. Škultétyho (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica A.H. Škultétyho Veľký Krtíš
OK AH Škultétyho Veľký Krtíš
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Veľký Krtíš
OK Veľký Krtíš
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné vlastivedné múzeum (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresné vlastivedné múzeum Veľký Krtíš
Okresné vlastivedné múzeum vo Veľkom Krtíši so sídlom v Dolnej Strehovej
OVM Dolná Strehová
Okresné vlastivedné múzeum (Dolná Strehová, Slovensko)
OVM Veľký Krtíš
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Štatistický úrad. Okresné oddelenie Veľký Krtíš
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Veľký Krtíš
použitý na/viď od:
Okresný súd (Veľký Krtíš, Slovensko)
Okresný súd vo Veľkom Krtíši
OS vo Veľkom Krtíši
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Veľký Krtíš (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Veľký Krtíš (okres)
okres Veľký Krtíš
Veľký Krtíš (Slovensko : okolie)
Veľký Krtíš (Slovensko : oblasť)
Veľký Krtíš-oblasť (Slovensko)
Veľký Krtíš-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
Brusník (Slovensko) (Užší pojem)
Bátorová (Slovensko) (Užší pojem)
Čeláre (Slovensko) (Užší pojem)
Čebovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bušince (Slovensko) (Užší pojem)
Dačov Lom (Slovensko) (Užší pojem)
Dolinka (Slovensko) (Užší pojem)
Glabušovce (Slovensko) (Užší pojem)
Ďurkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Dolné Strháre (Slovensko) (Užší pojem)
Chrťany (Slovensko) (Užší pojem)
Chrastince (Slovensko) (Užší pojem)
Kiarov (Slovensko) (Užší pojem)
Kamenné Kosihy (Slovensko) (Užší pojem)
Kosihovce (Slovensko) (Užší pojem)
Koláre (Slovensko) (Užší pojem)
Kleňany (Slovensko) (Užší pojem)
Lesenice (Slovensko) (Užší pojem)
Kováčovce (Slovensko) (Užší pojem)
Malé Straciny (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Čalomija (Slovensko) (Užší pojem)
Ľuboriečka (Slovensko) (Užší pojem)
Modrý Kameň (Slovensko) (Užší pojem)
Malý Krtíš (Slovensko) (Užší pojem)
Malé Zlievce (Slovensko) (Užší pojem)
Muľa (Slovensko) (Užší pojem)
Nenince (Slovensko) (Užší pojem)
Olováry (Slovensko) (Užší pojem)
Obeckov (Slovensko) (Užší pojem)
Pravica (Slovensko) (Užší pojem)
Pôtor (Slovensko) (Užší pojem)
Opava (Slovensko) (Užší pojem)
Seľany (Slovensko) (Užší pojem)
Sečianky (Slovensko) (Užší pojem)
Príbelce (Slovensko) (Užší pojem)
Sklabiná (Slovensko) (Užší pojem)
Sucháň (Slovensko) (Užší pojem)
Šuľa (Slovensko) (Užší pojem)
Širákov (Slovensko) (Užší pojem)
Suché Brezovo (Slovensko) (Užší pojem)
Trebušovce (Slovensko) (Užší pojem)
Veľké Zlievce (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Krtíš (Slovensko) (Užší pojem)
Vinica (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Lom (Slovensko) (Užší pojem)
Záhorce (Slovensko) (Užší pojem)
Zombor (Slovensko) (Užší pojem)
Vrbovka (Slovensko) (Užší pojem)
Želovce (Slovensko) (Užší pojem)
Dolné Strháre (Slovensko) (Užší pojem)
Horné Strháre (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľký Krtíš (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad vo Veľkom Krtíši
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha