Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Barania dolinka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Barania dolinka
dolina Barania
Barania dolina
Barania dolinka (Vysoké Tatry, Slovensko)
Barani Bańdzioch
Kocioł skalny pod Przełęcz Stolarczyka
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Dolinka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolinka
Inam
Inám
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolinka (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Dolinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolinka (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Dolinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Dolinka (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Dolinka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Dračia dolinka (Vysoké Tatry, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dračia dolinka
Dračia dolinka (Vysoké Tatry)
Dračia dolinka (Slovensko)
dolina Dračia
Dolinka Smocza
Siarkańska Dolinka
Drachenseekessel
Drachenseetal
Sárkánytavi katlan
Sárkány völgy
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Rumanova dolinka (Vysoké Tatry, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rumanova dolinka (Slovensko)
Rumanova dolinka
Rumanova dolinka (Vysoké Tatry)
Dolinka Rumanowa
Rumantal
Rumanvölgy
Rumanowa Dolinka
dolina Rumanova
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha