Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Nová Ves (Opatovská Nová Ves, Slovensko)
použitý na/viď od:
Nová Ves
Wyfolu
Ujfalubka
Újfalu
Nová Ves (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Opatovce (Opatovská Nová Ves, Slovensko)
použitý na/viď od:
Opatovce
villa Trensciniensis sancti Ypoliti
Apaty
Apáti
Apaty intra metas Alsonyenye
Opatovce (Slovensko)
Opátowce
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Opatovská Nová Ves (Slovensko)
použitý na/viď od:
Apátí
Apátújfalu
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Opatovská Nová Ves (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Opatovská Nová Ves, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Opatovská Nová Ves (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Opatovská Nová Ves, Slovensko)
Obecný úrad (Opatovská Nová Ves). Obecné zastupiteľstvo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Opatovská Nová Ves (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta. Obecný úrad (Opatovská Nová Ves, Slovensko)
Obecný úrad (Opatovská Nová Ves, Slovensko). Starosta
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha