Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Evanjelická cirkev a.v. Cirkevný zbor (Veľký Lom, Slovensko)
použitý na/viď od:
Evanjelický cirkevný zbor (Veľký Lom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Veľký Lom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Veľký Lom
Laam
Welký Luom
Nagylam
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľký Lom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Veľký Lom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľký Lom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Veľký Lom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľký Lom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Veľký Lom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha