Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolná Vinica (Vinica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolná Vinica
Dolná Vinica (Slovensko)
Also Nyek
Dolne Niekie
pozri tiež:
Vinica (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horná Vinica (Vinica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horná Vinica
Horná Vinica (Slovensko)
Felsöipolynyék
Horne Niekie
pozri tiež:
Vinica (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Klasicistický kaštieľ (Vinica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Vinica (Slovensko : kaštieľ)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Vinica (Slovensko)
použitý na/viď od:
Vinica
Nekyje
Nyék
Ipolynyék
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vinica (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Vinica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vinica (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Vinica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vinica (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Vinica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha