Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica vo Veľkom Krtíši
OĽK Veľký Krtíš
Ľudová knižnica vo Veľkom Krtíši
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica A. H. Škultétyho (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica A.H. Škultétyho Veľký Krtíš
OK AH Škultétyho Veľký Krtíš
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Veľký Krtíš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Veľký Krtíš
OK Veľký Krtíš
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha