Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Házas Nenince (Nenince, Slovensko)
použitý na/viď od:
Házas Nenince (Slovensko)
Házas Nenince
Házasnénye
pozri tiež:
Nenince (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Nenince (Slovensko)
použitý na/viď od:
Nenince
Nena
Nenye
Dacownene
Apathy seu Alsonenye
alia Neny
Lúka Nenince
Lukanénye
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nenince (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Nenince, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nenince (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Nenince, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nenince (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Nenince, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha