Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 8 z 8

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolné Príbelce (Príbelce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolné Príbelce
Olsouprebul
Alsópribély
Alsófehérkút
pozri tiež:
Príbelce (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Horné Príbelce (Príbelce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horné Príbelce
Prebul
Prebel
Felseuprebul
Horne Prebelce
Felseöpribély
Felseöfehérkút
pozri tiež:
Príbelce (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horné Príbelce (Príbelce, Slovensko : kaštieľ)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Náučný chodník Holica Horné Príbelce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Horné Príbelce
NCH Holica Horné Príbelce
Kopaske
Náučný chodník Kopaske
Náučný chodník Kopaske (Slovensko)
NCH Horné Príbelce
NCH Horné Príbelce (Slovensko)
Holica (Slovensko : náučný chodník)
Horné Príbelce (Slovensko : náučný chodník)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Príbelce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Príbelce
Pribelce
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príbelce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Príbelce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príbelce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Príbelce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Príbelce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Príbelce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha