Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 10 z 10

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Banská Bystrica (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Banská Bystrica
Banská Bystrica (okres : Slovensko)
Bánska Bystrica (okres)
Banská Bystrica (Slovensko : oblasť)
Banská Bystrica (Slovensko : okolie)
okres Banská Bystrica
Bezirk Neusohl
Besztercebányai járás
Powiat Bańska Bystrzyca
pozri tiež:
Badín (Slovensko) (Užší pojem)
Baláže (Slovensko) (Užší pojem)
Brusno (Slovensko) (Užší pojem)
Čerín (Slovensko) (Užší pojem)
Dolná Mičiná (Slovensko) (Užší pojem)
Dolný Harmanec (Slovensko) (Užší pojem)
Donovaly (Slovensko) (Užší pojem)
Dúbravica (Slovensko) (Užší pojem)
Harmanec (Slovensko) (Užší pojem)
Hiadeľ (Slovensko) (Užší pojem)
Horná Mičiná (Slovensko) (Užší pojem)
Horné Pršany (Slovensko) (Užší pojem)
Hrochoť (Slovensko) (Užší pojem)
Hronsek (Slovensko) (Užší pojem)
Kordíky (Slovensko) (Užší pojem)
Králiky (Slovensko) (Užší pojem)
Kynceľová (Slovensko) (Užší pojem)
Ľubietová (Slovensko) (Užší pojem)
Lučatín (Slovensko) (Užší pojem)
Malachov (Slovensko) (Užší pojem)
Medzibrod (Slovensko) (Užší pojem)
Môlča (Slovensko) (Užší pojem)
Moštenica (Slovensko) (Užší pojem)
Motyčky (Slovensko) (Užší pojem)
Nemce (Slovensko) (Užší pojem)
Oravce (Slovensko) (Užší pojem)
Podkonice (Slovensko) (Užší pojem)
Poniky (Slovensko) (Užší pojem)
Povrazník (Slovensko) (Užší pojem)
Sebedín-Bečov (Slovensko) (Užší pojem)
Staré Hory (Slovensko) (Užší pojem)
Strelníky (Slovensko) (Užší pojem)
Tajov (Slovensko) (Užší pojem)
Turecká (Slovensko) (Užší pojem)
Vlkanová (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská Bystrica (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Banskej Bystrici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská Bystrica (Slovensko). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Banská Bystrica
ONV Banská Bystrica
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská Bystrica (Slovensko). Okresný národný výbor. Odbor kultúry
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor Banská Bystrica. Odbor kultúry
ONV Banská Bystrica. Odbor kultúry
Odbor kultúry. Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
Odbor kultúry ONV (Banská Bystrica, Slovensko)
Banská Bystrica (Slovensko : okres). Okresný národný výbor. Odbor kultúry
Okresný národný výbor (Banská Bystrica, Slovensko). Odbor kultúry
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Banskej Bystrici
OĽK Banská Bystrica
Ľudová knižnica v Banskej Bystrici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Banskej Bystrici
OK Banská Bystrica
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresné osvetové stredisko Banská Bystrica
OOS Banská Bystrica
Okresné osvetové stredisko v Banskej Bystrici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná správa rekreačných služieb. Cestovná informačná kancelária Slovakotour (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
OSRS Banská Bystrica. Cestovná informačná kancelária Slovakotour
Cestovná informačná kancelária Slovakotour (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovakotour. Cestovná informačná kancelária (Banská Bystrica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Okresný výbor (Banská Bystrica, Slovensko)
použitý na/viď od:
SZPB OV Banská Bystrica
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Banská Bystrica
použitý na/viď od:
Okresný súd (Banská Bystrica, Slovensko)
Okresný súd v Banskej Bystrici
OS v Banskej Bystrici
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha