Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 13 z 13

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Hontianske Nemce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Hontianske Nemce
Nympthy
Németi
Hontnémeti
pozri tiež:
Krupina (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hontianske Nemce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Hontianske Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hontianske Nemce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Hontianske Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hontianske Nemce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Hontianske Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Martina (Hontianske Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Nemce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Nemce
Nemetfalwa
Dewtzendorf
Nemcze
Dewchendorf
Zólyomnémeti
Zvolenské Nemce
Nemecz
Zvolenské Nemce (Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nemce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nemce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Nemce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Tekovské Nemce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Tekovské Nemce
Németi
Nemcze
Garamnémeti
Nemtze
Nempty
Nimthi
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tekovské Nemce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Tekovské Nemce
Obecný úrad (Tekovské Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tekovské Nemce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Tekovské Nemce
Obecné zastupiteľstvo (Tekovské Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tekovské Nemce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Tekovské Nemce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha