Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 15 z 15

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
Demografická konferencia (9. : 2003 : Tajov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Slovenská demografická konferencia 2003
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gymnázium Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Jabriková (Tajov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Jabriková
Tajov-Jabriková
Tajov (Jabriková)
Jabrikova (Tajov)
Jabriková (Slovensko)
Jabríková (Tajov, Slovensko : miestna časť)
miestna časť Jabríková (Tajov, Slovensko)
Jabrinkowa
Jabrekova
Jabrikó
Imréd
pozri tiež:
Tajov (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Kanálová jaskyňa (Tajovský kras, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kanálová jaskyňa
jaskyňa Kanálová
Kanálová jaskyňa (Slovensko)
pozri tiež:
Tajovský kras (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Náučný chodník Tajov-Suchý vrch (Slovensko)
použitý na/viď od:
Náučný chodník Tajov-Suchý vrch
NCH Tajov-Suchý vrch
Tajov-Suchý vrch (Slovensko : náučný chodník)
NCH Tajov-Suchý vrch (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pamätný dom J.G. Tajovského (Tajov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko). Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Tajov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Tajov
Teiba
Tajowa
Tajova
Tajó
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tajov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Tajov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tajov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Tajov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Tajov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Tajov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Tajovský kras (Slovensko)
použitý na/viď od:
Tajovský kras
kras Tajovský
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Tajovský potok (Slovensko)
použitý na/viď od:
Tajovský potok
potok Tajovský
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Veľký tajovský vodopád (Kremnické vrchy, Slovensko)
použitý na/viď od:
Veľký tajovský vodopád
Veľký tajovský vodopád (Slovensko)
Veľký tajovský vodopád -Kremnické vrchy
Veľký tajovský vodopád -Kremnické vrchy (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Základná škola, Tajovského (Poprad, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Tajovského, Poprad
ZŠ Poprad, Tajovského
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Združenie divadelných ochotníkov Slovenska (Tajov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha