Základný náhľad Náhľad MARC

(Geografický názov)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Tajovský potok (Slovensko)

Tajovský potok je potok na hornom Pohroní, v západnej časti okresu Banská Bystrica. Je to pravostranný prítok Hrona, meria 11,8 km a je tokom III. rádu. Pramení v Kremnických vrchoch na juhovýchodnom svahu vrchu Skalka, v blízkosti Bystrického sedla od obce Králiky.Zdroj:
  • Hanušin, J.: Prírodné krásy Slovenska - Vody, 2009; autorizovaná forma; faktografické údaje

Prevádzkované v systéme Koha